Table of Contents Table of Contents
Previous Page  22 / 80 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 80 Next Page
Page Background

Himne de Valéncia

Per a ofrenar noves glòries a Espanya

tots a una veu, germans vingau.

¡Ya en el taller i en el camp remoregen

càntics d'amor, himnes de pau!.

¡Pas a la Regió

que alvança en marcha triumfal!

Per a tu la vega envia

la riquea que atesora,

i és la veu de l'aigua càntics d'alegria

acordats al ritme de guitarra mora.

Paladins de l'art t'ofrenen

ses victòries jagantines;

i als teus peus, sultana, tos jardins estenen

un tapís de murta i de roses fines.

Brinden fruites dorades

els paraisos de les riberes;